Selin/14/Akşehir
siyahkadaryalniz:

alwaysidontcare:

Şirin mi şirin patates?

Yoksa şirin bir patates olduğumu bilmeyen patatesler var mı?

siyahkadaryalniz:

alwaysidontcare:

Şirin mi şirin patates?

Yoksa şirin bir patates olduğumu bilmeyen patatesler var mı?

(Source: alicelikeaudreyblog, via pisakulesiniyamultankiz)

Notes
786
Posted
13 hours ago

'SESİNİ DUYMAK İSTİYORUM' CÜMLESİ.

(Source: kareligomleeek, via lanetlilerinkralicesi)

Notes
293
Posted
13 hours ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter